Essentie van de gezamenlijke controle-overeenkomst tussen Large en E.M.P. (art. 26 (2) 2e zin van de AVG)


Het klantenbestand en de nieuwsbrief worden voor nieuwe registraties gezamenlijk beheerd door E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH, Darmer Esch 70 a, 49811 Lingen, Duitsland (“E.M.P.”) en Large Popmerchandising B.V., Schenkkade 50 K, 2595 AR Den Haag (“Large”) (samen ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’) sinds 2022-02-11. We zijn daarom samen verantwoordelijk voor alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot klantaccounts/ nieuwsbrief. E.M.P. en Large hebben vastgelegd wie welke verplichtingen onder de AVG voor zijn rekening neemt en hebben hiervoor een gezamenlijke controle-overeenkomst opgesteld.
In de volgende paragrafen vindt u de essentiële inhoud van deze overeenkomst.

1. DOEL VAN DE VERWERKING EN VERANTWOORDELIJKHEID


E.M.P. en Large verwerken persoonlijke gegevens voor de volgene doeleinden: beheren van het klantaccount, verzenden van nieuwsbrieven en analyseren en evalueren van gegevens met betrekking tot het account/ de nieuwsbrief. Large is verantwoordelijk voor het verzamelen en verzenden van gegevens met betrekking tot klantaccount contracten en registraties voor de nieuwsbrief. E.M.P. en Large zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de klantaccounts, het verzenden van nieuwsbrieven en voor de analyse en evaluatie.

2. AANSPREEKPUNT VOOR DE BETROKKENEN


U mag gebruik maken van uw rechten inzake de gegevensbescherming tegen zowel Large als E.M.P. Normaal gesproken ontvangt u een reactie van het bedrijf waarmee u contact heeft opgenomen om uw rechten uit te oefenen. E.M.P. en Large zullen elkaar zonder uitstel informeren van de uitgeoefende rechten en zullen elkaar van de noodzakelijke informatie voorzien die nodig is om een reactie te formuleren.

3. RECHT OP INFORMATIE


We zijn overeengekomen dat Large u zal voorzien van de informatie die vereist is onder art. 13 en 14 van de AVG. E.M.P. zal Large van alle benodigde informatie voorzien vanuit het gebied waarvoor zij verantwoordelijk is.

4. BEËINDIGING VAN SAMENWERKING


In het geval dat onze samenwerking wordt beëindigd zal E.M.P. het recht hebben op de gegevens met betrekking tot het klantenbestand en de nieuwsbrief. In dit geval zal E.M.P. het beheer over het klantenbestand en de nieuwsbrief in zijn geheel overnemen.